Qualified Electrical Contractors Monitoring Committee

 

Last Updated: 3 Dec 2020

 

Committee Structure

Chairman : Er. Ong Ser Huan (IES)                                                                      

Co-Chairman : Er. Ling Shiang Yun (ACES)                                           


Members :

Er. Lim Kwee Guan (IES)
Er. Lum Chong Chuen (ACES)
Er. Tan Boon Kee (IES)

Mr Low Keng Yin, Kenett (ACES)
Er. Tan Pua Yong (IES)
Er. Mok Kam Tim, Timmy (IES)
Dr Jiang Fan
Mr Eddie Lee
Er. Chan Chee Hin (IES)
Er. Thomas Cheong Mun Keong (ACES)
Er. Yeo Yek Seng
Ms Ang Chor Leng (IES)

 

Secretariat :

Ms Leong Wai Fun (IES)