ABC Committee Structure

 

Monitoring Committee

Chairman: Tan Seng Chuan (IES)

Co-Chairman: Tan Nguan Sen (PUB)  
                                                   


Members:

Ng Say Cheong (IES)
Lee Bee Koon (PUB)

Jason Wright (CUGE)
Lim Choon Keang (SIA)
Yvonne Tan (SILA)
Hoo Xin Yu (HDB)


Programme Committee

Chairman: Sim Mui Leng (IES)

Co-Chairman: Ong Geok Suat (PUB)

Members:
Chew Soon Hoe (IES)

Lim Hong Yi (PUB) 
Lydia Ma Cheng Yi (HDB)
Yeong Weng Fai (SIA)
Koh Jiann Bin (SILA) 

Poh Choon Hock (CUGE)TERM OF APPOINTMENT

 1 Jan 2022 to 31 May 2024